Vài nét về Hội đồng Khoa học - Viện Thực phẩm chức năng (VIDS)

 

Sau 5 năm hoạt động, Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) đã đạt được nhiều thành quả trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Thực phẩm chức năng (TPCN), trong đó không thể không nhắc đến vai trò của Hội đồng Khoa học Viện TPCN (VIDS) do PGS.TS Lê Văn Truyền – Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - làm Chủ tịch. Health+ xin giới thiệu bài viết của PGS.TS Lê Văn Truyền về những thành tựu đạt được này.


VIDS là một trong số ít các Viện nghiên cứu khoa học do tổ chức Hiệp hội thành lập và hoạt động dựa trên nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước, thể hiện chủ trương của Nhà nước về xã hội hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và hiệu quả kinh tế - xã hội các hoạt động của Viện TPCN, Năm 2012, Viện trưởng Viện TPCN đã có quyết định thành lập Hội đồng Khoa học (HĐKH) của Viện.

HĐKH của Viện gồm các thành viên là các nhà khoa học, các Giáo sư, Phó Giáo sư thuộc các lĩnh vực y dược học, sinh học và quản lý trong lĩnh vực dược học, dược liệu, đã có 40 - 50 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành.

Danh sách các thành viên HĐKH Viện TPCN:

 

PGS.TS Lê Văn Truyền                 Chủ tịch Hội đồng

TS. Phan Quốc Kinh                     Phó Chủ tịch thường trực

DS. Nguyễn Xuân Hoàng           Phó Chủ tịch

PGS.TS Trần Đáng                       Ủy viên Hội đồng

BS.LG Phạm Hưng Củng            Ủy viên Hội đồng

GS.TSKH Hoàng Tích Huyền      Ủy viên Hội đồng

PGS.TS Hồ Bá Do                         Ủy viên Hội đồng

GS.TS Lê Bách Quang                 Ủy viên Hội đồng

ThS. Bùi Thị Hòa                          Ủy viên Hội đồng

 DS. Nguyễn Ngọc Thành            Ủy viên Hội đồng
 

PGS.TS Lê Văn Truyền - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

Chủ tịch Hội đồng Khoa học

 

HĐKH của Viện TPCN có các nhiệm vụ chủ yếu: Tư vấn chiến lược phát triển khoa học - công nghệ cho Viện TPCN; Tư vấn thực hiện, triển khai các đề tài dự án; Xét duyệt, đánh giá, thẩm định các đề tài, dự án triển khai; Nghiệm thu các đề tài, dự án cấp Viện …

Ngay sau khi thành lập HĐKH, Viện TPCN đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Hội đồng, góp phần cho sự đóng góp tích cực có hiệu quả của HĐKH vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện TPCN.

Hơn 2 năm qua hoạt động, HĐKH đã tổ chức nhiều phiên họp để góp ý cho các đề tài, chương trình và dự án sau của Viện TPCN như: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất một số TPCN; Xây dựng mô hình trồng Nấm sạch định hướng sản xuất TPCN (trong khuôn khổ “Chương trình nông thôn mới”); Nghiên cứu kỹ thuật làm giàu lycopene hàm lượng cao thành công từ dầu gấc …

Đặc biệt, HĐKH đã đóng góp các ý kiến quan trọng vào các Dự án lớn của Viện: Đề án đầu tư xây dựng Viện TPCN tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Trung tâm đánh giá GMP trong lĩnh vực TPCN…

Có thể nói, tuy thời gian hoạt động chưa dài nhưng trong 2 năm qua, HĐKH của Viện TPCN đã có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học, kỹ thuật của Viện TPCN, góp phần khẳng định vai trò của Viện như là một tổ chức khoa học - công nghệ của các đơn vị ngoài công lập. Hy vọng với nhiệt tình và kinh nghiệm của các chuyên gia trong HĐKH, hoạt động khoa học - công nghệ của Viện TPCN sẽ có những bước tiến mới trong những năm sắp đến.


Theo Health+