Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) và Viện Năng lượng mới

 

Ngày 11/08/2013, Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) và Viện Công nghệ mới đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp hoạt động Khoa học và Công nghệ.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XI Ban chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2015, Viện Thực phẩm chức năng và Viện Công nghệ mới đã thống nhất thỏa thuận hợp tác phối hợp với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học - hóa sinh, công nghệ chế tạo thực phẩm chức năng nhằm đáp ứng yêu cầu, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.


 

TS. Phan Quốc Kinh - Viện trưởng Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) ký kết thỏa thuận

cùng Đại tá TS. Tô Văn Thiệp - Viện trưởng Viện Công nghệ mới


 Hai bên cùng cam kết phối hợp thực hiện các Chương trình, dự án, đề tài, thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, công nghệ chế tạo các sản phẩm thực phẩm chức năng nhằm tăng cường miễn dịch, tăng cường sinh lực vận động viên, đái tháo đường, chống gốc tự do ... với mong muốn tăng cường hiệu quả các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.