Quyết định Chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 12/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm thuộc trung tâm Kiểm nghiệm và Hợp chuẩn Viện Thực phẩm chức năng là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.