Danh mục phép thử được công nhận

Ngày 31/12/2013, Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Viện Thực phẩm Chức năng (VIDS) đã nhận được quyết định từ văn phòng công nhận chất lượng là phòng thí nghiệm mang số hiệu VILAS 448 với nhiều danh mục phép thử được công nhận. Quyết định này một lần nữa khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ của Trung tâm Kiểm nghiệm nói riêng và Viện VIDS nói chung.


 Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005
Mã số VILAS 448

 


Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm số hiệu VILAS 448 kèm Danh mục phép thử được công nhận