Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu Bào chế

THÀNH VIÊN

                                                                           Trung tâm tự hào với đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm về chuyên ngành bào chế