Thành Viên

 

THÀNH VIÊN

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Niềm tự hào của Trung tâm kiểm nghiệm là sự đóng góp của các cán bộ nhân viên có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu, tâm huyết, gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu thành lập