Giới thiệu Trung tâm Kiểm nghiệm

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

"Nhanh chóng, Chính xác, Tin cậy, Bảo mật"

Hướng đến một thị trường thực phẩm chức năng chất lượng và an toàn, khẳng định thương hiệu thực phẩm chức năng trong nước và hỗ trợ thị trường xuất khẩu ra thế giới

NĂNG LỰC

Chất lượng dịch vụ kiểm nghiệm đã được công nhận và khẳng định

 

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động thử nghiệm số 402/TĐC-HCHQ ngày 21/02/2023

Số đăng ký 149/TN-TĐC

Trung tâm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học & Công Nghệ) đánh giá và công nhận: Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 448  


Chứng chỉ công nhận ISO 17025:2017 mã số VILAS 448

  

Danh mục phép thử được công nhận ban hành kèm theo quyết định 1797/QĐ-VPCNCL ngày 09/9/2023 

Danh mục phép thử đạt VILAS bổ sung


Trung tâm vinh dự được Cục An toàn thực phẩm chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, mã số cơ sở: 39/2018/BYT-KNTP


Quyết định về việc chỉ định cở sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

 

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại vào loại bậc nhất tại Việt Nam