GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

CENTER OF BIOTECHNOLOGY

Trung tâm Công nghệ Sinh học (Center of Biotechnology - COB) là đơn vị nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trực thuộc Viện Thực phẩm Chức năng (VIDS), được hành lập theo Quyết định số 31/QĐ-VIDS ngày 21 tháng 04 năm 2010.


NĂNG LỰC

Trung tâm đã và đang đầu tư cơ sở nghiên cứu và sản xuất hiện đại, thiết bị tiên tiến, hệ thống phòng sạch cấp D

 

 

 

XƯỞNG THỰC NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018