Với năng lực về trang thiết bị tiên tiến cùng nhân sự chuyên môn cao, VIDS tự hào là một trong những viện nghiên cứu lớn nhất của cả nước về Thực phẩm chức năng với đa dạng các loại hình dịch vụ.

 

DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM

 


 

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ

  

 

 

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CÔNG THỨC, QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ CÁC SẢN PHẨM

 

 

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 


 

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN

 


 

 TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN GMP CHO CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

 

   

 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HIỆU QUẢ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG       

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

 


 

 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN THEO YÊU CẦU