CÔNG NGHỆ BAO BẢO VỆ

Công nghệ bao phun có thể được sử dụng trong tất cả các hệ thống sấy tầng sôi, có thể bao từng lô hoặc bao liên tục nếu lớp dịch bao phun vào là dung dịch, hỗn dịch hoặc hỗn hợp được nấu chảy. Khi ứng dụng công nghệ này cần chú ý lựa chọn các thông số của quá trình để tránh hiện tượng các hạt bị kết tập vào nhau, nghĩa là tránh tạo ra các cầu nối chất lỏng giữa các hạt lơ lửng trong bồn sấy của thiết bị.

Tùy thuộc mục đích đã định và thành phần dịch bao mà lớp bao có thể có tác dụng bảo vệ kháng dịch vị hoặc có tác dụng kiểm soát sự giải phóng hoạt chất.

Chất lượng của lớp màng bao phụ thuộc chặt chẽ vào thời gian hạt cốm lơ lửng trong không gian vùng cốm được bao. Để bao cốm thường chỉ dùng thiết bị sấy tầng sôi có bộ phận cấp dịch ở phía trên bồn chứa cốm.

Để bao kháng dịch vị người ta còn áp dụng công nghệ bao bằng dịch bao đun chảy (hot-melt melting). Dịch bao là các chất sáp hoặc chất béo có nhiệt độ nóng chảy khoảng 50 - 85 độ C. Dịch phun được giữ ở nhiệt độ hằng định trong quá trình phun, thường cao hơn nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp khoảng 40 - 60 độ C. Chất lượng lớp bao phụ thuộc rất nghiêm ngặt vào tốc độ đông rắn các giọt dịch bao trên bề mặt của các tiểu phân cốm. Việc kiểm soát nhiệt độ hỗn hợp bao là yếu tố trọng yếu trong quá trình bao.