Là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-TPCN ngày 12 tháng 09 năm 2008 của Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam. Viện hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành,  tuân thủ các quy định của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam. 

VIDS chung tay cùng cộng đồng kiến tạo nên các công trình khoa học
mang giá trị thực tiễn lớn laoCHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tại VIDS, các định hướng trong Chính sách chất lượng được áp dụng nghiêm túc trong từng khâu của quá trình nghiên cứu khoa học, vì chúng tôi hiểu tầm quan trọng của những giá trị đó đối với cộng đồng.


"Thỏa mãn kịp thời và chính xác yêu cầu chính đáng của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Liên tục hoàn thành hệ thống quản lý thông qua việc xác định rõ mục tiêu, kế hoạch chất lượng cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước và dự án cụ thể phát triển Viện của từng giai đoạn đó.

Quyết tâm xây dựng, thực hiện và duy trì và cải tiến hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu quản lý cơ sở theo chuẩn mực ISO 9001:2008 trong tất cả các phòng chức năng của Viện.

Sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn kinh phí từ vốn tự có và vốn bên ngoài; tăng cường mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế dưới nhiều hình thức để đào tạo cán bộ và phát triển kỹ thuật nhằm ngày càng nâng cao chất lương sản phẩm và chất lượng thử nghiệm.

Mọi thành viên trong Viện thực phẩm chức năng từ cán bộ lãnh đạo cấp Viện, phòng đến toàn thể cán bộ nhân viên đều hiểu rõ về hệ thống quản lý và thực hiện đầy đủ các quy định của hệ thống quản lý."

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VIỆN TPCN (VIDS)Chúng tôi luôn tự đặt ra cho chính mình những thử thách mới, những trách nhiệm và cũng là
vinh dự trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng

 
SỨ MỆNH
 
  • Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ các sản phẩm thực phẩm chức năng, các nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên và các hoạt chất công nghệ sinh học phục vụ cộng đồng.
  • Kết nối các nhà khoa học, các tổ chức, các công ty trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 


TẦM NHÌN 2025

Trở thành 1 trong 5 viện khoa học hàng đầu ASEAN về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên và đặc biệt là nguyên liệu có nguồn gốc công nghệ sinh học.

 

 

 

 

 Mái nhà VIDS được gây dựng nên một cách kiên định từ những viên gạch chắc chắn mang tên giá trịvăn hóa


GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Cam kết đi tiên phong trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bằng sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, chúng tôi muốn chung sức liên kết với cộng đồng cùng tạo ra giá trị thực tiễn lớn lao, đẩm đà bản sắc văn hóa Việt.


VĂN HÓA


Con người VIDS được đào tạo để hướng tới phong cách chuyên nghiệp, chất lượng, cùng dịch vụ khách hàng với tinh thần đoàn kết chia sẻ hướng tới cộng đồng.


... để thực hiện những CHỨC NĂNG cao cả...


... với đa dạng các LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


Trên bước đường thực hiện những sứ mệnh đó, sự đồng hành của những nhà khoa học uy tín luôn là niềm tự hào đã và đang làm nên thương hiệu VIDS  trong thời gian qua.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC


PGS.TS Lê Văn Truyền Chủ tịch Hội đồng  
TS. Phan Quốc Kinh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng                              
DS. Nguyễn Xuân Hoàng Phó Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS Trần Đáng Ủy viên Hội đồng
BS.LG Phạm Hưng Củng Ủy viên Hội đồng
GS.TSKH Hoàng Tích Huyền      Ủy viên Hội đồng
PGS.TS Hồ Bá Do Ủy viên Hội đồng
GS.TS Lê Bách Quang Ủy viên Hội đồng
ThS. Bùi Thị Hòa Ủy viên Hội đồng
DS. Nguyễn Ngọc Thành Ủy viên Hội đồng


HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN GMP


PGS.TS Lê Văn Truyền Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Thường trực  
ThS. Bùi Thị Hòa Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó ban Thường trực
DS. Lê Thị Thu Hoài  Ủy viên Hội đồng kiêm Ủy viên ban Thường trực   
ThS. Đỗ Hữu Tuấn Ủy viên Hội đồng
DS. Nguyễn Ngọc Thành               Ủy viên Hội đồng
ThS. Bùi Thị Hồng
Trưởng ban Thư ký    
DS. Trần Thúy Nga Ủy viên Thư ký


HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC


GS.TS Trịnh Quân Huấn
Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Thường trực  
GS. TS Trịnh Quân Huấn
Nguyên Thứ trưởng Bộ Y Tế
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Thường trực Hội đồng Đạo đức
PGS.TS Lê Văn Truyền Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó ban Thường trực       
GS.TS Vũ Sinh Nam   Phó Chủ tịch Hội đồng
ThS. Bùi Thị Hòa   Ủy viên Hội đồng, Ủy viên ban Thường trực
TS. Nguyễn Huy Quang
Ủy viên Hội đồng
ThS. Đỗ Trung Hưng
Ủy viên Hội đồng
PGS.TS Trần Quốc Bình Ủy viên Hội đồng
GS.TS Lê Bách Quang Ủy viên Hội đồng
ThS. Cao Hưng Thái  Ủy viên Hội đồngBAN LÃNH ĐẠO 


GS. TS Nguyễn Lân Dũng
Viện trưởng                        
GS. TS Nguyễn Lân Dũng
Viện trưởng Viện Thực phẩm Chức năng
ThS. Bùi Thị Hòa Viện phó
DS. Nguyễn Xuân Hoàng                 Viện phó
GS.TS Lê Bách Quang Viện phó
PGS.TS Hồ Bá Do
Viện phó
BS.LG Phạm Hưng Củng   
Viện phóSƠ ĐỒ TỔ CHỨC