Là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-TPCN ngày 12 tháng 09 năm 2008 của Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam. Viện hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành,  tuân thủ các quy định của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam. 

VIDS chung tay cùng cộng đồng kiến tạo nên các công trình khoa học
mang giá trị thực tiễn lớn laoCHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tại VIDS, các định hướng trong Chính sách chất lượng được áp dụng nghiêm túc trong từng khâu của quá trình nghiên cứu khoa học, vì chúng tôi hiểu tầm quan trọng của những giá trị đó đối với cộng đồng.


Viện Thực phẩm chức năng cam kết: Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kiểm nghiệm về lĩnh vực thực phẩm chức năng và các đối tượng khác trong phạm vi cấp phép; Cung cấp các nguyên liệu công nghệ sinh học: Có chất lượng hàng đầu Việt Nam và khu vực nhằm thoả mãn kịp thời, khách quan và chính xác các yêu cầu chính đáng của khách hàng và phù hợp với luật pháp hiện hành. Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; ISO/IEC 17025, ISO 22000. Mọi thành viên trong tổ chức đều hiểu rõ và tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng; thường xuyên thực hiện đào tạo, tự đào tạo để nâng cao tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn và kỹ thuật.

CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO: Tạo điều kiện về môi trường và điều kiện làm việc để đảm bảo chất lượng các dịch vụ, sản phẩm cung cấp. Tạo điều kiện và cơ hội để phát triển nguồn nhận lực nhằm không ngừng nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp. Không gây bất kỳ áp lực nào về tổ chức, quản lý và tài chính làm ảnh hưởng tới tính khách quan và độ chính xác của các dịch vụ, sản phẩm cung cấp.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VIỆN TPCN (VIDS)Chúng tôi luôn tự đặt ra cho chính mình những thử thách mới, những trách nhiệm và cũng là
vinh dự trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng

 
SỨ MỆNH
 
  • Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ các sản phẩm thực phẩm chức năng, các nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên và các hoạt chất công nghệ sinh học phục vụ cộng đồng.
  • Kết nối các nhà khoa học, các tổ chức, các công ty trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 


TẦM NHÌN 2025

Trở thành 1 trong 5 viện khoa học hàng đầu ASEAN về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên và đặc biệt là nguyên liệu có nguồn gốc công nghệ sinh học.

 

 

 

 

 Mái nhà VIDS được gây dựng nên một cách kiên định từ những viên gạch chắc chắn mang tên giá trịvăn hóa


GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Cam kết đi tiên phong trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bằng sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, chúng tôi muốn chung sức liên kết với cộng đồng cùng tạo ra giá trị thực tiễn lớn lao, đẩm đà bản sắc văn hóa Việt.


VĂN HÓA


Con người VIDS được đào tạo để hướng tới phong cách chuyên nghiệp, chất lượng, cùng dịch vụ khách hàng với tinh thần đoàn kết chia sẻ hướng tới cộng đồng.


... để thực hiện những CHỨC NĂNG cao cả...


... với đa dạng các LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG


Trên bước đường thực hiện những sứ mệnh đó, sự đồng hành của những nhà khoa học uy tín luôn là niềm tự hào đã và đang làm nên thương hiệu VIDS  trong thời gian qua.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

PGS.TS Lê Văn Truyền

Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban thường trực


PGS. TS. Lê Văn Truyền

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y Tế

Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Trưởng ban Thường trực

ThS. Bùi Thị Hòa

Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó ban thường trực

PGS. TS. Trần Đáng

Ủy viên Hội đồng

BS.LG Phạm Hưng Củng

Ủy viên Hội đồng

GS.TSKH Hoàng Tích Huyền

Ủy viên Hội đồng

PGS.TS Hồ Bá Do

Ủy viên Hội đồng

GS.TS Lê Bách Quang

Ủy viên Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Văn Long

Ủy viên Hội đồng

DS. Nguyễn Xuân Hoàng

Ủy viên Hội đồng

DS. Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên Hội đồng

DS. Lê Thị Thu Hoài

Ủy viên Hội đồng

ThS. Trần Thị Thu Phương

Ủy viên Hội đồng

ThS. Bùi Thị Hồng

Thư ký

HỘI ĐỒNG CHỨNG NHẬN GMP


PGS.TS Lê Văn Truyền Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Thường trực  
ThS. Bùi Thị Hòa Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó ban Thường trực
DS. Lê Thị Thu Hoài  Ủy viên Hội đồng kiêm Ủy viên ban Thường trực   
ThS. Đỗ Hữu Tuấn Ủy viên Hội đồng
DS. Nguyễn Ngọc Thành               Ủy viên Hội đồng
ThS. Bùi Thị Hồng
Thư ký    
   


HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC

GS.TS Trịnh Quân Huấn

Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Thường trực


 

GS. TS. Trịnh Quân Huấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y Tế

Chủ tịch Hội đồng Đạo đức, Trưởng ban Thường trực

PGS.TS Lê Văn Truyền

Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó ban Thường trực

BS. LG Phạm Hưng Củng Uỷ viên Hội đồng

ThS. Bùi Thị Hòa

Ủy viên Hội đồng, Ủy viên ban Thường trực

ThS. Đỗ Trung Hưng

Ủy viên Hội đồng

PGS.TS Trần Quốc Bình

Ủy viên Hội đồng

GS.TS Lê Bách Quang

Ủy viên Hội đồng

ThS. Cao Hưng Thái

Ủy viên Hội đồng

DS. Lê Thị Thu Hoài

Trưởng ban Thư ký

DS. Trần Thị Lan Uỷ viên Thư ký
BAN LÃNH ĐẠO 


GS. TS Nguyễn Lân Dũng
Viện trưởng                        

GS. TS Nguyễn Lân Dũng
Viện trưởng Viện Thực phẩm Chức năng
ThS. Bùi Thị Hòa Viện phó
DS. Nguyễn Xuân Hoàng                 Viện phó
GS.TS Lê Bách Quang Viện phó
PGS.TS Hồ Bá Do
Viện phó
BS.LG Phạm Hưng Củng   
Viện phóSƠ ĐỒ TỔ CHỨC