Giới thiệu Trung tâm Kiểm nghiệm

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

"Nhanh chóng, Chính xác, Tin cậy, Bảo mật"

Hướng đến một thị trường thực phẩm chức năng chất lượng và an toàn, khẳng định thương hiệu thực phẩm chức năng trong nước và hỗ trợ thị trường xuất khẩu ra thế giới

NĂNG LỰC

Chất lượng dịch vụ kiểm nghiệm đã được công nhận và khẳng định

Trung tâm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ Khoa học & Công Nghệ) đánh giá và công nhận: Phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 448  

Chứng chỉ công nhận ISO 17025:2005 mã số VILAS 448


Với hệ thống trang thiết bị hiện đại vào loại bậc nhất tại Việt Nam

 

 

 


Danh mục phép thử được công nhận